Дейности извършени от нашия екип:

  • Изготвяне на технически проект по части: Вентилация, Климатизация, Хладилна;
  • Изграждане на хладилна инсталация;
  • Доставка и монтаж на хладилни агрегати Optyma Inverter;
  • Монтаж на търговско оборудване – хладилни витрини;
  • Доставка и монтаж на вентилационна инсталация за кухня  с включена рекуперация;