Дейности извършени от нашия екип:

  • Изготвяне на технически проект по част Хладилна;
  • Доставка и монтаж на цялостно хладилно оборудване и автоматика;
  • Изграждане и монтаж на хладилни камери и врати;
  • Абонаментна поддръжка;