Управител: инж. Николай Атанасов
адрес:гр.Варна, бул.Трети Март, Кооптърговия, склад 2
Моб: +359 882 07 46 24
Тел: +359 52 83 52 52
e-mail: office@nvaengineering.com
support e-mail: nva.engineering@gmail.com