Въздухоохладители ROLLER

Въздухоохладители ROLLER
Въздухоохладителите ROLLER са предназначени да отговорят на всички изискванията за съхранение и охлаждане на замразени и охладени продукти.
Според температурата в помещението и приложението им, топлообменниците са с различна стъпка между ламелите от 4.0 mm, 6.0 mm и 7.0 mm.