Дейности извършени от нашия екип:

  • Доставка и монтаж на търгосвко оборудване – хладилни витрини; 
  • Изграждане на 4 броя хладилни камери с термопанели;
  • Доставка и монтаж на хладилни агрегати Optyma Inverter;
  • Доставка и монтаж на общообменна вентилационна инсталация на търговска зона с включена рекуперация;
  • Доставка на неутрално търговско оборудване – стелажи, касови зони, входни зони;