НВА Инженеринг ЕООД

  • Изготвяне на технически проекти по части oтопление, вентилация, климатизация, хладилна техника и технология на предприятия за производство, складиране и търговия с храни и лекарства

  • Търговия с хладилна, климатична, вентилационна, отоплителна техника и резервни части за тях

  • Изграждане на хладилни камери, хладилни централи и системи за ледена вода

  • Доставка и монтаж на битова и професионална климатична техника
  • Извършване на авторски надзор и инженеринг на изготвените проекти

  • Доставка и монтаж на хладилни системи и оборудване за заведения, магазини и промишлени предприятия

  • Доставка и монтаж на вентилационни системи за заведения, магазини и промишлени предприятия
  • Абонаментна поддръжка на хладилна, климатична, вентилационна, отоплителна техника
  • Гаранционен и извънгаранционен квалифициран сервиз и поддръжка

Отоплителна техника

Хладилна и климатична техника

Климатична и венталационна техника

Технически проекти част ОВК